Vadászati Információs Portál
Vadászati Információs Portál
TÁMOGATÓINK

NATURHUN

 

 

 
>
 
Ma ilyen a hold


Hold fázis
 

 
Vadászkultúra

Itt elérhető az oldal kulturális melléklete:

 
Felhasználóknak
 
Vélemények
 
Információk
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Statisztika

Google PageRank

STATISZTIKÁK

 
C.I.C.
 
 
 
 
 
Saját e-mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
FVM Tájékoztatók
FVM Tájékoztatók : 2003. évi XIII. törvény

2003. évi XIII. törvény

  2004.05.06. 19:24

az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

2003. évi XIII. törvény


az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

 

1. § Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamara a feladatait)

"a) az alapszabályában meghatározott területen működő területi szervezetei, valamint"

(útján látja el.)

2. § A Vkt. 3. §-ának c) és h) pontjainak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kamara)

"c) megalkotja a vadászat rendjének vadászetikai szabályait, valamint a hivatásos vadászok szolgálati szabályzatát;"

"h) kiállítja és érvényesíti a külön jogszabályban meghatározattak szerint a vadászjegyet és az egyéni lőjegyzéket, erről nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak;"

3. § A Vkt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A kamarai tagsági viszony az 5. § (4) bekezdése szerinti tagfelvételi kérelem alapján létesíthető. A tagfelvételi kérelemről a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervezet vezetősége dönt.

(2) A kamara az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló, illetve tiszteletbeli tagságot is létesíthet.

(3) Elutasítható a tagfelvételi kérelme annak a személynek, akivel szemben olyan etikai kifogás merül fel, amely a tagsági viszony felfüggesztését, illetve etikai büntetést vonna maga után, feltéve, hogy az elutasítás okaként megjelölt cselekmény vagy mulasztás elkövetésétől két év még nem telt el.

(4) Nem utasítható el a tagfelvételi kérelme annak, aki rendelkezik a vadászat gyakorlásának külön jogszabályban előírt feltételeivel. A vadászat gyakorlásának feltételeivel a pártoló, illetve tiszteletbeli tagnak nem kell rendelkeznie.

(5) A tagfelvételi vagy vadászjegy kiállítási, illetve érvényesítési kérelmet elutasító határozat ellen államigazgatási úton nincs jogorvoslat. A keresettel megtámadott határozatot a bíróság megváltoztathatja."

4. § A Vkt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagfelvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a kamarai tagsági díjat az alapszabályban meghatározott módon megfizeti,

b) a kamara alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri."

5. § A Vkt. 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A tagsági viszonynak a tag halála miatti megszűnése esetén a volt tag vadászjegyét, hivatásos vadász esetén a szolgálati igazolványát és jelvényét is be kell vonni, s azokat öt évig meg kell őrizni."

6. § (1) Ez a törvény 2003. április 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Vkt. 20. § (1) bekezdésének második mondata.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (1)-(4) bekezdésének jelölése (2)-(5) bekezdésre, az új (3) bekezdésének hivatkozása (2) bekezdésre változik:

"(1) Hivatásos vadász csak vadászkamarai tag lehet."

 
Ajánlatunk

Jágerblogger

 Az aranysakál

Beszélgetések a vadászetikáról.

 

Diana Vadász-felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

 

 
MENÜ
 
Fő partnereink
 
Rovataink
 
Véleményünk
Lezárt szavazások
 
Árnyoldalak

Belépés

 
Szavazás

 Eddigi szavazások
eredménye

 
Társalgás


 

Feliratkozás
Hírlevélre

 
Partnereink


Vadászati linkgyűjtemény

 

Agricola Zalakaros információs lapja

Vadászó Földtulajdonosok Zalai Egyesülete

Hídvégi Béla honlapja

ForestPress erdészeti hírügynökség